หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 
 
 
 
 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

พัฒนาแหล่งน้า อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจให้มั่นคง ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง

สนับสนุนการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนตลอดจนพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 53190
โทรศัพท์ : 055-818-256 โทรสาร : 055-818-256 ต่อ 20
จำนวนผู้เข้าชม 862,837 เริ่มนับ 21 ธ.ค. 2561
จัดทำโดย : NAXsolution.com