หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 

 
 
 
 
การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 100% ปัญหาคือ ไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถ ดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลผาเลือดจึงไม่สามารถ ดำเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหา คือ ประสานความร่วมมือกนในหลาย ๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ และวิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลผาเลือดก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผล เพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน ปัจจุบันในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลผาเลือดมีไฟฟ้าใช้ ดังนี้

จำนวนครวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า จำนวน 2,584 หลังคาเรือน

ไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 476 จุด
    ครอบคลุมถนนทุกสายในเขตตำบลผาเลือด
 
 

จุดบริการอินเตอร์เน็ตตำบล จำนวน 1 แห่ง
  (ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลผาเลือด เว็บไซต์ www.phaluad.go.th)

โทรคมนาคม ได้แก้ โทรศัพท์หมายเลข 055-818256-7-8

เสียงตามสาย / หอกระจายข่าว จำนวน 13 แห่ง
  ให้บริการได้ครอบคลุมร้อยละ 100 ของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลผาเลือด

ที่ทำการไปรษณีย์ จำนวน 1 แห่ง
  อยู่ในเขตให้บริการของบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) สาขาร่วมจิต อำเภอท่าปลา

การสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
  - มีรถโดยสารภายในหมู่บ้าน (นายประจวบ ทัพจั่น)
  - มีรถโดยสารประจำทางสายอุตรดิตถ์-บ้านโคก ให้บริการทุกวัน
 
 
การประปา องค์การบริหารส่วนตำบลผาเลือดมีกิจการประปาเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลผาเลือดเอง สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน คิดเป็น 100% และมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี ปัญหาคือ มีข้อร้องเรียนเรื่องน้ำประปาขุ่นบ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน้ำ และมีแหล่งน้ำดิบคือ แม่น้ำน่านที่รับน้ำจากแม่น้ำปาดและเขื่อนสิริกิติ์ในการผลิตประปาในฤดูน้ำหลากแม่น้ำขุ่นแดง ต้องใช้สารแพค สารส้ม เพื่อกรองน้ำให้ใสสะอาดทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงมาก
การแก้ปัญหาคือ การลงทุนพื้นที่ดำเนินการแก้ไขตามจุดที่เกิดปัญในทันที การพิจารณาโครงการต่าง ๆ ที่ไม่สามารถดำเนินการได้นั้น เช่น โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลผาเลือด ก็ได้นำบรรจุในแฟนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อที่จะพิจารณาดำเนินการในปีต่อไป เมื่อมีงบประมาณและความจะเป็นก็สามารถดำเนินโครงการได้ต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป ปัจจุบันประชาชนมีประปาใช้ ดังนี้

จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา จำนวน 2,584 หลังคาเรือน

หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา ขององค์การบริหารส่วนตำบลผาเลือด
    จำนวน 1 แห่ง

ปริมาณการใช้น้ำประปาเฉลี่ยน 500-550 ลบ.ม. ต่อวัน

แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาได้จาก แม่น้ำน่าน
 
         
การบริการ

ร้านอาหาร จำนวน 4 แห่ง

ร้านเกมส์ จำนวน 3 แห่ง
อุตสาหกรรม
ในเขต อบต.ผาเลือด มีโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

- โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิริกิติ์

- บริษัท อุตรดิตถ์ ป.พาณิชย์การเหมืองแร่ จำกัด
โม่ บด ย่อยหิน
การพาณิชย์

ตลาดสด จำนวน 2 แห่ง

ร้านค้าต่าง ๆ จำนวน 47 แห่ง
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 53190
โทรศัพท์ : 055-818-256 โทรสาร : 055-818-256 ต่อ 20
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลผาเลือด
จำนวนผู้เข้าชม 7,662,190 เริ่มนับ 21 ธ.ค. 2561 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10