หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
     
 
 

 
 
 
 
ประชากรโดยรวมส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ค้าขายและเกษตรกรรม เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขา และเป็นที่ตั้งของอ่างเก็บน้ำสิริกิติ์ สลับแม่น้ำน่าน เหมาะสมกับการเพาะปลูก ทำนา ทำไร่ เส้นทางการคมนาคมก็สะดวก ระบบสาธารณูปโภคคบ คุณภาพการศึกษาดี ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ จึงส่งผลให้ประชากรในตำบลผาเลือด มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามไปด้วย
 
 
ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 98 มีศาสนสถาน ดังนี้
มีวัด จำนวน 9 แห่ง

วัดผาเลือด     หมู่ที่ 1

วัดผาเต่าพัฒนา     หมู่ที่ 2

วัดผาเต่าบำรุง     หมู่ที่ 5

วัดประชานิมิตร     หมู่ที่ 10

วัดบ้านซำบ้อ     หมู่ที่ 11
 
สำนักสงฆ์ จำนวน 4 แห่ง

สำนักสงฆ์ห้วยเจริญ     หมู่ที่ 5  
สำนักสงฆ์ปากห้วยฉลอง     หมู่ที่ 4

สำนักสงฆ์ห้วยสีเสียด     หมู่ที่ 12  
สำนักสงฆ์บ้านท้ายเขื่อน     หมู่ที่ 13
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลผาเลือด ไม่มีโรงเรียนในสังกัด แต่มีสถานศึกษาตั้งอยู่ในเขตพื้นที่แต่ละประเภท ดังนี้
โรงเรียนในสังกัด สพฐ.อุตรดิตถ์ เขต 2 ดังนี้

โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร หมู่ที่ 1
  เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที 3
 

โรงเรียนบ้านย่านดู่     หมู่ที่ 10  
โรงเรียนบ้านซำบ้อ     หมู่ที่ 11
  เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6     เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6
การศึกษานอกระบบโรงเรียนมีศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน 1 แห่ง คือ

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลผาเลือด (กศน.) เปิดสอนระดับผู้ไม่รู้หน้งสือ - มัธยมศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง ดังนี้

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผาเลือด     หมู่ที่ 9  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านย่านดู่     หมู่ที่ 10

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซำบ้อ     หมู่ที่ 11            
การศึกษาตามอัธยาศัย ได้แก่ ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 13 หมู่บ้าน
 
 
ในเขต อบต.ผาเลือด ศูนย์บริการด้านสาธารณสุข ดังนี้
อบต.ผาเลือด อยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาเลือด ซึ่งมีบุคลากรผู้ให้บริการ ดังนี้

เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข
    จำนวน 1 คน

นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 คน
 

พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 คน  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 คน

อสม. จำนวน 126 คน            
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านย่านดู่ หมู่ที่ 10 ซึ่งมีบุคลากรผู้ให้บริการ ดังนี้

เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน 1 คน
    จำนวน 1 คน            
คลีนิคเอกชนบ้านผาเลือด หมู่ที่ 1 ซึ่งมีบุคลากรผู้ให้บริการ ดังนี้

พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 คน  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 คน
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
 
ประเพณีและงานประจำปี

ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประมาณเดือน มกราคม

ประเพณีวันสงกรานต์ ประมาณเดือน เมษายน

ประเพณีแข่งเรือยาววันสงกรานต์
    ประมาณเดือน เมษายน

ประเพณีการแข่งขันบุญบั้งไฟ
    ประมาณเดือน เมษายน
 
สำนักสงฆ์ จำนวน 4 แห่ง

ประเพณีทำบุญกลางบ้าน   ประมาณเดือน พฤษภาคม

ประเพณีวันเข้าพรรษา ออกพรรษา   ประมาณเดือน กรกฎาคม ตุลาคม พฤศจิกายน

ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลผาเลือดได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ วิธีการทำเครื่องจักสานใช้สำหรับในครัวเรือนและจำหน่าย วิธีการถนอมอาหารจากปลา การทำปลาแห้ง ปลางย่าง ผลิตภัณฑ์จากน้ำพริกลาบปากทับ น้ำพริกแกง น้ำพริกตาแดง ปลาร้าสับ วิธีการทำยากันยุงจากสมุนไพร และวิธีการจับปลาธรรมชาติ

ภาษาถิ่น ส่วนมากร้อยละ 80 พูดภาษาพื้นเมือง
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลผาเลือดได้ผลิตของใช้พื้นเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือน และเหลือเอาไว้จำหน่ายบ้าง ได้แก่ เครื่องจักรสานที่ทำจากไม้ไผ่ ผลิตภัณฑ์จากน้ำพริกลายปากทับ น้ำพริกแกง น้ำพริกตาแดง ปลาร้าสับ ปลาย่าง ฯลฯ
 
 

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

ป้อมตำรวจ
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 53190
โทรศัพท์ : 055-818-256 โทรสาร : 055-818-256 ต่อ 20
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลผาเลือด
จำนวนผู้เข้าชม 8,175,539 เริ่มนับ 21 ธ.ค. 2561 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10