หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
     
 
 

 
 
 
 
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลผาเลือดมีเส้นทางคมนาคม ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลผาเลือดที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ 70 เป้าหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ 100 โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะดำเนินการก่อนสร้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย ปัญหา คือ องค์การบริหารส่วนตำบลผาเลือดไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากพื้นที่ยังไม่เป็นที่สาธารณะ จะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลผาเลือดมีเส้นทางคมนาคม ดังนี้
การคมนาคม การจราจร เส้นทางคมนาคมที่ใช้ติดต่อในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลผาเลือดและพื้นที่ใกล้เคียงมีดังนี้

ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1045 สายอุตรดิตถ์-เขื่อนสิริกิติ์

ทางหลวงชนบท หมายเลข 4009 สายบ้านแก่งเสือเต้น-บ้านห้วยปลาดุก

สะพาน จำนวน 2 สะพาน

การจัดการขนสางมวลชน ประกอบด้วย
  - รถโดยสารประจำทางสายอุตรดิตถ์-บ้านโคก ให้บริการทุกวัน
  - รถโดยสารประจำทางสายอุตรดิตถ์-ผาเลือด
ถนน

ถนนในความรับผิดชอนของกรมทางหลวง
    จำนวน 3 สาย

สภาพถนน ลาดยาง จำนวน 3 สาย

ทางหลวงท้องถิ่น จำนวน 3 สาย

สภาพถนน ลาดยาง จำนวน 3 สาย

ถนนของท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลผาเลือด
    จำนวน 85 สาย

สภาพถนน คอนกรีต จำนวน 68 สาย

ลาดยาง จำนวน 3 สาย

ลูกลัง จำนวน 14 สาย
 
         
แหล่งน้ำธรรมชาติ

เขื่อนสิริกิติ์      

แม่น้ำน่าน      

ลำห้วย จำนวน 9 แห่ง
  - ห้วยซำบ้อ - ห้วยสะเทิน
  - ห้วยไผ่ - ห้วยขี้ควาย
 
  - ห้วยยาหูช้าง - ห้วยตาล     - ห้วยพุก - ห้วยปากฉลอง
  - ห้วยตอง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

อ่างเก็บน้ำ จำนวน 2 แห่ง
  - อ่างเก็บน้ำห้วยพับ - อ่างเก็บน้ำห้วยสีเสียด

สระน้ำ จำนวน 3 แห่ง  
บ่อบาดาล จำนวน 5 แห่ง

ฝาย จำนวน 2 แห่ง  
หนองน้ำ จำนวน 3 แห่ง

ระบบประปาหมู่บ้าน                  
 
 
น้ำ ที่ใช้ในการอุปโภค - บริโภค เป็นน้ำที่ได้จากน้ำฝน และน้ำดินจากแม่น้ำน่าน ซึ่งจะต้องนำมาผ่าน กระบวนการของระบบประปา สำหรับน้ำใต้ดินมีปริมาณน้อย ไม่สามารถนำขึ้นมาใช้ให้พอเพียงได้

แหล่งน้ำผิวดิน มีแหล่งน้ำสำคัญ ได้แก่ แม่น้ำน่าน อ่างเก็บน้ำห้วยพับ และอ่างเก็บน้ำห้วยสีเสียด เพื่อใช้ประโยชน์ในการอุปโภคและการเกษตรของคนในชุมชน นอกจากนี้ยังมีอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ทำการเกษตร และเลี้ยงปลาในกระชัง รวมทั้งการประมงอื่น ๆ

แหล่งน้ำสำรองที่สร้างขึ้น ได้แก่ ผาย บ่อน้ำตื้น อ่างเก็บน้ำ และห้วยเล็กต่าง ๆ ธรรมชาติ ได้แก่ ห้วยซำบ้อ ห้วยตาล ห้วยสะเทิน ห้วยพุก ห้วยไผ่ ห้วยปากฉลอง ห้วยขี้ความ ห้วยตอง ห้วยยาหูช้าง เป็นต้น
ป่าไม้ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลผาเลือดอยู่ในเขตนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน และอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ปัจจุบันมีป่าไม้เหลืออยู่จำนวนน้อย เพราะเกษตรกรได้แปรสภาพป่าเป็นพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทางการเกษตร ทรัพยากรป่าไม้ในตำบลผาเลือดมีพื้นที่ป่าไม้ประมาณ 270.88 ตารางกิโลเมตร ประกอบไปด้วย

พื้นที่ลำน้ำน่านฝั่งขวา ร้อยละ 40.17

ป่าคลองตรอนฝั่นขวา ร้อยละ 4.04

ป่าห้วยฉลองและป่าห้วยสีเสียด ร้อยละ 45.19

ป่าจริม ร้อยละ 10.60
ภูเขา ตำบลผาเลือดมีสภาพพื้นที่ภูมิประเทศส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยป่าไม้ เป็นภูเขาสูง มีที่ราบเชิงเขา ตั้งกระจายตัวอยู่ทั่วไป

เป็นที่ตั้งของอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ สลับพื่นที่ริมแม่น้ำน่าย ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ไหลผ่านกลางตำบลผาเลือด

พื่นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาประมาณ 70% ของพื้นที่ทั้งหมด

พื้นที่ราบประมาณร้อยละ 30 เนินลูกคลื่น สลับสูงต่ำ ลาดเท

ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทรายระบายน้ำได้ดี จึงเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้ประชาชนในพื้นที่มีอาชีพเกษตรกรรม
 
         
มีกลุ่มอาชีพ จำนวน 4 กลุ่ม

กลุ่มผลิตปุ๋ย

กลุ่มอาชีพผักหวานป่า

กลุ่มอาชีพน้ำพริก

กลุ่มอาชีพจักสาน
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 53190
โทรศัพท์ : 055-818-256 โทรสาร : 055-818-256 ต่อ 20
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลผาเลือด
จำนวนผู้เข้าชม 8,176,203 เริ่มนับ 21 ธ.ค. 2561 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10