หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 

 
 
 
 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 19 ธ.ค. 2562 ]   
 
การฝึกอบรมบุคลากรของ อปท. เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 34 ถึงรุ่นที่ 43  [ 18 ธ.ค. 2562 ]   
 
นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563  [ 17 ธ.ค. 2562 ]   
 
แจ้งแผนการประเมินคุณภาพเครื่องพ่นสารเคมีสาธารณสุข  [ 16 ธ.ค. 2562 ]   
 
ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานและจัดทำแผนปฏิบัติการ ภายใต้ แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 - 2564  [ 16 ธ.ค. 2562 ]   
 
การนิเทศการสร้างความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด  [ 16 ธ.ค. 2562 ]   
 
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่  [ 13 ธ.ค. 2562 ]   
 
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2562-2563  [ 13 ธ.ค. 2562 ]   
 
การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี 2563 C-MEX 20 ในประเด็นด้านการบริหารจัดการสาธารณภัยจากปัญหาหมอกควันและไฟป่าพื้นที่ภาคเหนือ  [ 13 ธ.ค. 2562 ]   
 
การสำรวจข้อมูลพื้นที่ปลูกไม้ผลนอกเขตชลประทานในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร ไม้ผล  [ 13 ธ.ค. 2562 ]   
 
การใช้ข้อสอบมาตรฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้ยมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2562  [ 13 ธ.ค. 2562 ]   
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรประกาศนียบัตรกฏหมายท้องถิ่น รุ่น 9  [ 13 ธ.ค. 2562 ]   
 
ขอความร่วมมือดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคอุจจาระเฉียบพลัน  [ 13 ธ.ค. 2562 ]   
 
การสำรวจวัคซีนบุคลากรกลุ่มเสี่ยง  [ 12 ธ.ค. 2562 ]   
 
ขอเชิญประชุมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการบูรณาฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e-payment ด้วยระบบทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  [ 11 ธ.ค. 2562 ]   
 
ประกาศผลการคัดเลือกโครงการ ๑ จังหวัด ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ โครงการต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดอุตรดิตถ์  [ 11 ธ.ค. 2562 ]   
 
โครงการตลาดประชารัฐตามแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน  [ 11 ธ.ค. 2562 ]   
 
ขอแจ้งรายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐานและศูนย์พัฒนาเด็กที่จะเข้าร่วมโครงการส่งเสริมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 9 ธ.ค. 2562 ]   
 
ขอความอนุเคราะห์สำรวจจำนวนบุคลากรกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับฉีดป้องกันล่วงหน้า Pre-exposure prophylaxis : PrEP  [ 6 ธ.ค. 2562 ]   
 
แจ้งการเข้าใช้งานระบบดาวน์โหลดข้อมูลบัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน  [ 6 ธ.ค. 2562 ]   
 
   1      2      3     (4)     5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 270
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 53190
โทรศัพท์ : 055-818-256 โทรสาร : 055-818-256 ต่อ 20
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลผาเลือด
จำนวนผู้เข้าชม 1,424,725 เริ่มนับ 21 ธ.ค. 2561 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10