หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 

 
 
 
 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักพัฒนาการท่องเที่ยว ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ รุ่นที่๑  [ 27 ธ.ค. 2562 ]   
 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักสันทนาการ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ รุ่นที่๑  [ 27 ธ.ค. 2562 ]   
 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการบริหารงานด้านวิศกรรมและการก่อสร้างขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 27 ธ.ค. 2562 ]   
 
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2563  [ 27 ธ.ค. 2562 ]   
 
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 2 จำนวน 2 เดือน เดือนมกราคม-เดือนกุมภาพันธ์ 2563  [ 27 ธ.ค. 2562 ]   
 
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 2 จำนวน 2 เดือน เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563  [ 27 ธ.ค. 2562 ]   
 
รายงานข้อมูลค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  [ 26 ธ.ค. 2562 ]   
 
โครงการฝึกอบรมบุคลากร อปท.เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินฯ  [ 25 ธ.ค. 2562 ]   
 
โครงการคัดเลือกศึกษานิเทศก์ดีเด่น ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และครูดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2562  [ 25 ธ.ค. 2562 ]   
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 25 ธ.ค. 2562 ]   
 
โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้านในระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขฯ  [ 25 ธ.ค. 2562 ]   
 
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563  [ 24 ธ.ค. 2562 ]   
 
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2562/2563  [ 23 ธ.ค. 2562 ]   
 
การขยายเวลาเปิดระบบการโอนเงินค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมฯ  [ 23 ธ.ค. 2562 ]   
 
แจ้งเพิ่มเติมรายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม สำหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ  [ 20 ธ.ค. 2562 ]   
 
แนวทางประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  [ 20 ธ.ค. 2562 ]   
 
การจัดกิจกรรมเรื่อง วินัยจราจร ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 20 ธ.ค. 2562 ]   
 
การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถในส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนจังหวัด  [ 19 ธ.ค. 2562 ]   
 
แนวทางดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ในระดับจังหวัด  [ 19 ธ.ค. 2562 ]   
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  [ 19 ธ.ค. 2562 ]   
 
   1      2     (3)     4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 270
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 53190
โทรศัพท์ : 055-818-256 โทรสาร : 055-818-256 ต่อ 20
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลผาเลือด
จำนวนผู้เข้าชม 1,425,075 เริ่มนับ 21 ธ.ค. 2561 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10