หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 

 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX 3000 เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 30 ก.ค. 2563 ]  
 ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประจำปี 2563  [ 30 ก.ค. 2563 ]  
 โครงการสอนออนไลน์ Project 14  [ 29 ก.ค. 2563 ]  
 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  [ 23 ก.ค. 2563 ]  
 แนวทาวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID - 19 สำหรับหอพักสถานศึกษาและหอพักเอกชน  [ 23 ก.ค. 2563 ]  
 เปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศง 2561  [ 22 ก.ค. 2563 ]  
 โครงการเด็กวัยเรียนวัยรุ่นสูงดีสมส่วนแข็งแรงและฉลาด  [ 22 ก.ค. 2563 ]  
 ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น Monbukagakusho : MEXT สำหรับนักเรียนไทย ประจำปีการศึกษา 2564  [ 21 ก.ค. 2563 ]  
 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เฉพาะเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  [ 21 ก.ค. 2563 ]  
 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านสาธารณสุข สำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในการเตรียมความพร้อมการเปิดให้บริการ  [ 20 ก.ค. 2563 ]  
 แจ้งเปลี่ยนวันดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรมระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติฯ  [ 20 ก.ค. 2563 ]  
 แนวทางการจัดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  [ 20 ก.ค. 2563 ]  
  แนวทางการจัดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นฯ ระยะที่2  [ 20 ก.ค. 2563 ]  
  แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  [ 17 ก.ค. 2563 ]  
 การบันทึกข้อมูลระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ  [ 15 ก.ค. 2563 ]  
 ขอยกเลิกโครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขั้นตอนหลักการสำรวจข้อมูลภาคสนาม เพื่อจัดทำแบบ ภดส. 1-7 รองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อรองรับการจัดทำการประกาศ ภดส.3 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2563  [ 14 ก.ค. 2563 ]  
 การติดตามตรวจสอบข้อมูลคนพิการ สาเหตุแห่งการไม่ได้รับเบี้ยคนพิการ  [ 13 ก.ค. 2563 ]  
 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปฯ กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น  [ 13 ก.ค. 2563 ]  
 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561  [ 13 ก.ค. 2563 ]  
 แนวทางการดำเนินโครงการอาหารเสริม นม โรงเรียน และการสนับสนุนอาหารกลางวันในโรงเรียนรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อวรัสโคโรนา 2019 COVID-19  [ 13 ก.ค. 2563 ]  
 
   1     (2)     3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 288
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 53190
โทรศัพท์ : 055-818-256 โทรสาร : 055-818-256 ต่อ 20
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลผาเลือด
จำนวนผู้เข้าชม 1,980,627 เริ่มนับ 21 ธ.ค. 2561 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10