หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 

 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แนวทางการดำเนินงานประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พ.ศ. 2559 - 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  [ 2 ก.ค. 2563 ]    
การประกวดเล่าเรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่น : ของกิน ของเล่น ของใช้  [ 2 ก.ค. 2563 ]    
ประชาสัมพันธ์คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19  [ 2 ก.ค. 2563 ]    
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง ด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 2 ก.ค. 2563 ]    
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้งาน แอปพลิเคชัน พ้นภัย  [ 2 ก.ค. 2563 ]    
โครงการสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา  [ 30 มิ.ย. 2563 ]   
ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลแผนงานหรือโครงการ ด้านการศึกษาสำหรับคนพิการของหน่วยงาน  [ 30 มิ.ย. 2563 ]   
การรายงานการให้ความช่วยเหลือประชาชน การดำรงชีวิต จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID - 19  [ 29 มิ.ย. 2563 ]   
ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคที่ใช้เพื่อฉีดพ่นในตู้หรืออุโมงค์  [ 29 มิ.ย. 2563 ]   
กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ONET ประจำปีการศึกษา 2563  [ 26 มิ.ย. 2563 ]   
โครงการฝึกอบรมข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  [ 26 มิ.ย. 2563 ]   
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสำรวจเรื่องการบริหารข้อมูลวิชาการด้านธรณีวิทยา  [ 26 มิ.ย. 2563 ]   
การจัดอบรม เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดเกี่ยวกับการเงิน การคลังและการพัสดุของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยระบบทางไกลผ่านเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต Web Conference  [ 25 มิ.ย. 2563 ]   
การสำรวจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในและนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ  [ 25 มิ.ย. 2563 ]   
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563  [ 25 มิ.ย. 2563 ]   
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และรายจ่ายของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่นฯ  [ 25 มิ.ย. 2563 ]   
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกรรมการในคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน  [ 25 มิ.ย. 2563 ]   
การประเมินการใช้ประโยชน์และสำรวจความพึงพอใจระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น info.dla.go.th ระบบใหม่  [ 25 มิ.ย. 2563 ]   
ข้อเสนอแนะในการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  [ 25 มิ.ย. 2563 ]   
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติ ประกาศกรมอนามัย คำแนะนำและสื่อความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 Coronavirus Disease 2019 COVID-19  [ 25 มิ.ย. 2563 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 286
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 53190
โทรศัพท์ : 055-818-256 โทรสาร : 055-818-256 ต่อ 20
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลผาเลือด
จำนวนผู้เข้าชม 1,916,466 เริ่มนับ 21 ธ.ค. 2561 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10