ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล ผาเลือด
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 21 ม.ค. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256369,889-----------69,889
256246,714141,77096,43576,52674,910127,163156,738204,353124,500123,71182,82786,2571,341,904
2561---------7045,6213,1289,453
ยอดยกมาตั้งแต่ 21 ธ.ค. 2561 ถึง 30 ก.ย. 2561   0
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   1,421,246
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2561
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี