หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 

 
 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 
เหตุที่เรียกว่า "ผาเลือด" มีเรื่องเล่าต่อกันมาว่า ครั้งสมัยโบราณมีชายผู้หนึ่ง ชื่อว่า "พระลอ" จะอยู่ที่ใดไม่ปรากฎ "พระลอ" ได้ยินเสียงไก่ป่าขันไพเราะจับใจ และอยากจะได้ จึงนำไก่บ้านไปต่อ เมื่อไปถึงจุดที่ไก่ป่าเสียงดีอยู่ ปรากฎว่าไก่ที่นำไปต่อไม่ยอมขัน "พระลอ" เกิดบันดาลโทสะจับตัวไก่ฟาดลงกับก้อนผา มีลักษณะคล้ายสีเลือดจำนวนมากติดกับก้อนผา ซึ่งอยู่ในลำน้ำน่านบริเวณบ้านผาเลือด หมู่ที่ 1 และบริเวณใกล้เคียงกันมีผาซองคล้ายซองไก่ หินคล้ายหงอนไก่จนกระทั่งทุกวันนี้
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลผาเลือด ตั้งอยู่เลขที่ 73 หมู่ที่ 9 ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 53190 มีพื้นที่รวม 384.389 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 240,248.75 ไร่ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเป็นระยะทางประมาณ 526 กิโลเมตร และอยู่ห่างจาก ตัวจังหวัดอุตรดิตถ์ประมาณ 40 กิโลเมตร
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ท่าแฝก อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ถ้ำฉลอง อ.เมือง ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด และต.ผักขวง  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ร่วมจิต อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ และต.หาดงิ้ว อ.เมือง
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์  
 
 
 
     
 
 
 
 
 
ตำบลผาเลือดมีสภาพพื้นที่ภูมิประเทศส่วนใหญ่ ปกคลุมด้วยป่าไม้ เป็นภูเขาสูง มีที่ราบเชิงเขาตั้งกระจายตัวอยู่ทั่วไป เป็นที่ตั้งของอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ สลับพื้นที่ริมแม่น้ำน่าน ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ไหลผ่านตำบลผาเลือด พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาประมาณร้อยละ 70 ของพื้นที่ทั่งหมด
มีพื้นทีราบประมาณร้อยละ 30
 
เนินลูกคลื่อน สลับสูงต่ำ ความลาดเท ลักษณุดินเป็นดินร่วนปนทรายระบายน้ำได้ดี จึงเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้ประชาชนในพื้นที่มีอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำไร่ ทำการประมงบ้างเล็กน้อย การทำเกษตรจะดีกว่าหมู่บ้านอื่น ๆ ก็ตรงที่ตำบลผาเลือดทำการเกษตรได้ปีละ 2 ครั้ง เพราะว่ามีระบบชลประทานวางท่อต่อมาจากสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 4 สถานี ที่ได้รับถ่ายโอนภารกิจ
 
   

ตำบลผาเลือดมีสภาพอากาศร้อนชื้น อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ในช่วง 25- 39 องศาเซลเซียส มีลดมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัดในช่วงเดือนพฤษภาคม - กันยายน ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝน และมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดในช่วงเดือนตุลาคม - กันยายน ซึ่งเป็นฤดูหนาว
 

ปริมาณน้ำฝนในช่วงเดือนกันยายน - ตุลาคม และฝนแล้วในช่วงเดือนธันวาคม - มกราคม โดยโอกาสที่ฝนจะตกในเขตตำบลผาเลือด อยู่ระหว่าง 80 -120 วัน/ปี ซึ่งปริมาณน้ำฝนเพียงพอที่จะปลูกพืชได้ดี
 
   
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลผาเลือด สามารถจำแนกการประกอบอาชีพได้ดังนี้

อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 70 ของจำนวนประชากรทั้งหมด

อาชีพเลี้ยงสัตว ร้อยละ 13 ของจำนวนประชากรทั้งหมด

อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 8 ของจำนวนประชากรทั้งหมด

อาชีพค้าขาย ร้อยละ 9 ของจำนวนประชากรทั้งหมด
ซึ่งผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ถั่วเขียว ฯลฯ
 
 
     
 
 
 
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 6,736 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 3,342 คน คิดเป็นร้อยละ 49.61

หญิง จำนวน 3,394 คน คิดเป็นร้อยละ 50.39
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,584 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 17.53 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านผาเลือด 276 269 545 196  
2   บ้านผาเลือด 162 177 339 100
  3   บ้านผาเต่าพัฒนา 197 237 434 139  
4   บ้านปากห้วยฉลอง 262 257 519 217
  5   บ้านผาเต่าบำรุง 175 194 369 131  
6   บ้านผาเลือดใต้ 231 232 463 163
  7   บ้านปากทับ 348 371 719 243  
8   บ้านห้วยเจริญ 447 422 869 306
  9   บ้านหาดหุ่ง 149 135 284 94  
  10   บ้านย่านดู่ 451 449 900 578
  11   บ้านซำบ้อ 352 359 711 247  
12   บ้านห้วยสีเสียด 182 178 360 96
  13   บ้านท้ายเขื่อน 110 178 360 96  
    รวม 3,342 3,394 6,736 2,584
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 53190
โทรศัพท์ : 055-818-256 โทรสาร : 055-818-256 ต่อ 20
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลผาเลือด
จำนวนผู้เข้าชม 7,662,194 เริ่มนับ 21 ธ.ค. 2561 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10